Bitcoin Cash (BCH)

Xếp hạng: 4

$286.425347223  (-5,06%)

Vốn hóa thị trường $5,081,489,987
Thanh khoản (24h) $1,274,250,509.46
Tổng BCH hiện có 17,741,063 BCH
Dao động 1 giờ 0,25%
Dao động 24 giờ -5,06%
Dao động 7 ngày 0,12%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (BCH) - BCH/USD trực tiếp theo thời gian thực