BitShares (BTS)

Xếp hạng: 39

$00.0595109104  (0,68%)

Vốn hóa thị trường $160,854,420
Thanh khoản (24h) $30,864,170.9656
Tổng BTS hiện có 2,702,940,000 BTS
Dao động 1 giờ -0,11%
Dao động 24 giờ 0,68%
Dao động 7 ngày 17,29%

Biểu đồ giá BitShares (BTS) - BTS/USD trực tiếp theo thời gian thực