EOS (EOS)

Xếp hạng: 5

$05.176574614  (-5,08%)

Vốn hóa thị trường $4,691,245,470
Thanh khoản (24h) $2,257,857,817.87
Tổng EOS hiện có 1,006,245,120 EOS
Dao động 1 giờ 0,35%
Dao động 24 giờ -5,08%
Dao động 7 ngày -4,31%

Biểu đồ giá EOS (EOS) - EOS/USD trực tiếp theo thời gian thực