Ethereum (ETH)

Xếp hạng: 2

$168.694146379  (-2,8%)

Vốn hóa thị trường $17,840,199,401
Thanh khoản (24h) $6,058,563,876.65
Tổng ETH hiện có 105,754,703 ETH
Dao động 1 giờ 0,21%
Dao động 24 giờ -2,8%
Dao động 7 ngày 1,74%

Biểu đồ giá Ethereum (ETH) - ETH/USD trực tiếp theo thời gian thực