Ethereum Classic (ETC)

Xếp hạng: 18

$05.8155973295  (-6,62%)

Vốn hóa thị trường $639,088,238
Thanh khoản (24h) $416,715,779.322
Tổng ETC hiện có 109,892,106 ETC
Dao động 1 giờ 0,39%
Dao động 24 giờ -6,62%
Dao động 7 ngày -8,35%

Biểu đồ giá Ethereum Classic (ETC) - ETC/USD trực tiếp theo thời gian thực