NEM (NEM)

Xếp hạng: 21

$00.0625689295  (-2,5%)

Vốn hóa thị trường $563,120,365
Thanh khoản (24h) $23,005,575.9479
Tổng NEM hiện có 8,999,999,999 NEM
Dao động 1 giờ -0,17%
Dao động 24 giờ -2,5%
Dao động 7 ngày -7,3%

Biểu đồ giá NEM (NEM) - NEM/USD trực tiếp theo thời gian thực