NEO (NEO)

Xếp hạng: 17

$08.9189945468  (-0,06%)

Vốn hóa thị trường $579,734,646
Thanh khoản (24h) $282,486,096.924
Tổng NEO hiện có 100,000,000 NEO
Dao động 1 giờ 0,35%
Dao động 24 giờ -0,06%
Dao động 7 ngày -3,92%

Biểu đồ giá NEO (NEO) - NEO/USD trực tiếp theo thời gian thực