Zcash (ZEC)

Xếp hạng: 22

$54.6341011014  (-0,94%)

Vốn hóa thị trường $337,697,135
Thanh khoản (24h) $163,711,964.342
Tổng ZEC hiện có 6,181,069 ZEC
Dao động 1 giờ 0,3%
Dao động 24 giờ -0,94%
Dao động 7 ngày -3,72%

Biểu đồ giá Zcash (ZEC) - ZEC/USD trực tiếp theo thời gian thực